poesie di E. Martire

a cura di erresse

 

RESATE SICURE

di Ercolino Martire

L’àtra sera nepoteme Liunàrde
tenéua fantasia da sta’ nervùse
i allora tutte nùi, seconde glie use,
‘che le mane, la ciòcca i ‘che glie sguarde
ce sfurzarìme accome aglie scenziate
pe’ fàrglie ride placede i biàte.

Miéglie de Togne i deglie Cirche Urfèjie
sembrarìme glie acròbbete i pagliacce,
ma resmerènne chelle nostre facce
glie ‘ùttre remanéua sulle sèje
cà pure annànze a mille i chiù stravèrie,
se mantenéua sempre série série.

Ma quande c’erarìme ormai straccàte
da fa’ glie Carnuàle i glie pazzòtte,
è successe che vèrze mezzanòtte
a ride a crepapelle è cumenciate.
Perché è sgamàte alle teleuisione
parlà Tremonte ‘inzìeme a Berluscone.

Frosinone, 18 ottobre 2002

Pasquinonno

PRIME PAROLE

di Ercolino Martire

Appena che nepoteme è aruàte
a truvàrme qua abbàlle a Frusenone,
i’ me so’ misse lèste ‘n pusezzione
pe’ fàrglie devertì ‘che le resàte
che ce tenéva appunte prucurà
apposta pe’ putérglie trastullà.

Allora assai curiùse ce so’ fatte
la papera, la sèrpa i glie aseniéglie
i apo’ fischiènne rescegnole i miérglie.
Sdulzènne miéglie de ‘ne razzemàtte,
la scìgna i glie lione che va a caccia
sturcènne mezza vocca i mezza faccia.

Vedènne assì  glie ‘ùttre ‘nteressate
a ‘ste tiàtre mìe studiate ad arte,
so’ radduppiate smorfie, strille i salte
i ‘n’ po’ sfiatate ce so’ dumandate:
” Biéglie mìe care, biéglie  neputìne,
dìcce a nonne le prime paruline… ” .

I mentre i’ seguetàve a regabbà
glie porche, pecurelle i cavagliùcce,
la criatùra è mosse le labbrucce
che già stévene pronte pe’ parlà.
Defàtte è ditte, prò ‘ntocce scucciate:
” Ma chìste scéme qua chi glie è mannate? ”

Frosinone 12 ottobre 2002                                                                                                                                                                                                                          Ercolinonno

Rescegnole = usignoli  ;  miérglie = merli  ;  sdulzènne = schizzando, saltando qua e là  ;  razzemàtte = razzo, petardo